SEARCH
Domestic Continent

      
Top Holidays
Vietnam Tours
Indochina Tours

Đặt tour » A snapshot of Vietnam 7 Days / 6 Nights

1
Booking Tour
2
Customer Information
3
Viet Green Confirmation
4
Payment
Thông tin chi tiết Tour

» Mã Tour: VNADV65

» Tên Tour: A snapshot of Vietnam 7 Days / 6 Nights

» Số chỗ còn nhận: 12

Giá Tour cơ bản
Người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Trẻ em
(Từ 2 đến dưới 12 tuổi trở lên)
Trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản (VND) 0 0 0
Thuế hàng không và các khoản phụ phí khác (VND) 0 0 0
Phụ thu theo khách hàng

Thông tin liên lạc
Tên Công ty:
Địa chỉ:
Họ & Tên:
(*)
Điện thoại:
(*)
Di động:
Mã số thuế:
Email: (*)
Người lớn:
(Từ 12 tuổi trở lên) Trẻ em: (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Trẻ nhỏ:
(Dưới 2 tuổi) Tổng số khách
STT Họ & Tên(*) Ngày sinh GT Loại khách Quốc tịch Số Passport(*) Ngày hết hạn Phòng đơn
1
Hình thức thanh toán

Tiền mặt Chuyển khoản Qua ATM Thẻ tín dụng

Áp dụng đối với khách hàng ở nội thành Hà Nội. Quý khách sẽ thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty.

Tôi đã đọc và đồng ý với các điều kiện trên